Εθνικά αποτελέσματα Αυτή η ενότητα του ιστότοπου αφορά στα εκλογικά αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη

Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιλέγοντας μία χώρα στο χάρτη ή στο αναπτυσσόμενο μενού, θα μάθετε για κάθε κράτος μέλος:

Επιλέγοντας μία χώρα, θα μπορέσετε να μάθετε για κάθε κράτος μέλος:

  • Αποτελέσματα ανά εθνικό κόμμα
  • Έδρες ανά πολιτική ομάδα
  • Κατάταξη ανά εθνικά κόμματα και πολιτικές ομάδες
  • Κατανομή ανδρών και γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για κάθε ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία
  • Ποσοστά συμμετοχής για κάθε ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία

Τύπος αποτελεσμάτων:

Εκτιμήσεις: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την Kantar των διαθέσιμων εθνικών εκτιμήσεων ή των στοιχείων δημοσκοπήσεων από τις εκλογές και δημοσιευμένα σε ένα κράτος μέλος μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, με βάση αξιόπιστες εθνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Προσωρινά αποτελέσματα: Τα πρώτα αποτελέσματα όπως παρουσιάστηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους με βάση το ποσοστό των καταμετρημένων ψήφων.

Τελικά αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα όπως δημοσιεύθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή του κράτους μέλους μετά την καταμέτρηση όλων των ψήφων.

Επίσημα αποτελέσματα: Τα οριστικά αποτελέσματα όπως ανακηρύχθηκαν από την επίσημη εκλογική αρχή τους κράτους μέλους και επικυρώθηκαν από την εθνική νομοθετική αρχή.

Συντακτική συνέλευση: Τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την επικύρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας των μελών του.

Απερχόμενο Κοινοβούλιο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώθηκε σύμφωνα με την τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο του υφιστάμενου σώματος.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο