Εργαλείο υπολογισμού πλειοψηφίας

Αυτή η σελίδα εμφανίζει ένα διαδραστικό εργαλείο που σας επιτρέπει να ελέγξετε ποιες πολιτικές ομάδες θα μπορούσαν να διαμορφώσουν πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το εργαλείο υπολογισμού πλειοψηφίας θα είναι διαθέσιμο από τις 26 Μαΐου, την ημέρα των εκλογών, μόλις τα αποτελέσματα των εκλογών διατεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.